Cennik

SpecjalistaCenaCzasuwagi
1LOGOPEDA /TERAPIA LOGOPEDYCZNA45 zł30 minKolejna wizyta

 

100 zł45-60

min

Pierwsza wizyta z diagnozą
70 zł45-60 minTerapia logopedyczna
50 zł_Opinia pisemna z diagnozy
2NEUROTERAPIA

EEG 

90 zł 60 minPierwsza wizyta z diagnozą
60 zł45-60 minKolejna wizyta; trening Biofeedback EEG
3DORADCA ZAWODOWY I PERSONALNY 120 zł60-90 minPierwsza wizyta
90 zł60 minKolejna wizyta
4PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE (BADANIE PSYCHOSPOŁECZNE I ZAWODOWE)

DIAGNOZA Z OMÓWIENIEM

300 zł120 min Dwa spotkania
5

 

TERAPIA SŁUCHOWA JOHANSENA IAS250 zł120 minPierwsza wizyta, z  badaniem słuchu i lateralizacji
150 zł30-45

min

Badanie kontrolne 
100 zł30-60

min.

Ostatnie badanie kontrolne, kończące terapię
150 – 200 zł + koszt przesyłki
Cena płyty standardowej
(cena nagrania płyty ustalona jest w Instytucie Johansena w Warszawie)
6TERAPIA TRAUMY SOMATIC EXPERIENCING (SE)60 minCena ustalana indywidualnie

 

Zajęcia integracyjne oraz warsztaty arteterapeutyczne – ustalamy indywidualnie.