Misja fundacji. Dlaczego i dla kogo?

Misją fundacji Barwne Zycie jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
poprzez edukację, doradztwo i terapię
do zdrowego, bezpiecznego i świadomego życia.

 

Nasza strategia działania:

 • zdrowe społeczeństwo, w tym starzenie się w zdrowiu,
 • świadome społeczeństwo; edukacja, doradztwo i rozwój,
 • poprawa bezpieczeństwa.

Organizacja pomaga, poprzez terapie i edukację, osobom potrzebującym powrotu do zdrowia; poprzez edukację i terapię starzeć się w zdrowiu; poprzez edukację i doradztwo poprawić świadomość i bezpieczeństwo mieszkańców Szczecina i okolic.

Cele statutowe fundacji

Celem statutowym Fundacji Barwne Życie jest między innymi szeroko rozumiana działalność integracyjna środowisk działających na rzecz poprawy rynku pracy, działalność na rzecz rozwoju osobistego oraz każda działalność rozwijająca gospodarkę w tym m.in. przedsiębiorczość, działalność doradcza, edukacyjna.

Obecnie:

 • przeprowadzamy doradztwo zawodowe oraz psychospołeczne wraz z elementami coatchingu,
 • odpłatnie (opłata jest na rzecz działania fundacji) wykonujemy terapie: psychologiczną, neurofeedback (Biofeedback EEG),  arteterapię,
 • organizujemy cykliczne spotkania, aby wspólnie  rozwijać się plastyczno-artystycznie, manualnie, a także wystawy osób malujących obrazy,
 • przeprowadzamy bezpłatne porady finansowe,
 • zajmujemy się edukacją: zdrowotną, finansową, rozwoju osobistego, artystyczną,
 • zapraszamy doradców zawodowych do współdzielenia się swoimi doświadczeniami,
 • zbieramy artykuły dot. pasji, zainteresowań, ciekawych ludzie – napisanych m.in. przez wolontariuszy – i zamieszczamy je na stronie www.

Dlaczego fundacja?

 • Ponieważ w grupie jest siła, jest łatwiej, raźniej…. Tu jest moc i wiedza.
 • Ponieważ ludzie mają marzenia lub problemy. Organizacje pozarządowe są po to aby rozwiązywać problemy.

Dla kogo?

Działa dla wszystkich osób pragnących lepszego życia, osób potrzebujących wsparcia, pomocy, samorozwoju. Fundacja opiera się na nowoczesnych metodach terapii, doradztwa i edukacji.

Celem naszej fundacji jest pomóc poznać siebie każdemu, kto się do nas zgłosi oraz wskazać rozwiązania, które pomogą.

Wszyscy znamy doskonale odcienie szarości. Są one nam potrzebne – dobrze jednak poznać sposoby na pokolorowanie życia, które wydaje nam się zbyt szare. Nasza fundacja stawia sobie za cel pokazanie sposobów na życie kolorowe/spełnione – dla każdego.

Zapraszamy na nasze zajęcia, wykłady, wernisaże, plenery malarskie itd, a także wszystkich hobbystów do przekazania nam swoich pomysłów na barwne życie – zmieścimy je, w postaci artykułów na naszej stronie internetowej. Mogą być to artykuły na temat swoich zainteresowań, pasji, informacji o ciekawych ludziach, o tym jak się rozwijać itp.

Twórzmy razem naszą rzeczywistość.

 

 

„Pan Bóg dał nam wspomnienia, abyśmy mieli róże w grudniu. To co przeżywasz dziś, przypomnisz sobie jutro. Pomóż więc Panu Bogu i tam, gdzie możesz, sadź róże.” B. Figarska