Cele statutowe fundacji

Celem statutowym Fundacji Barwne Życie jest między innymi szeroko rozumiana działalność integracyjna środowisk działających na rzecz poprawy rynku pracy, działalność na rzecz rozwoju osobistego oraz każda działalność rozwijająca gospodarkę w tym m.in. przedsiębiorczość, działalność doradcza, edukacyjna.

Obecnie:

  • przeprowadzamy doradztwo zawodowe oraz psychospołeczne wraz z elementami coatchingu,
  • odpłatnie wykonujemy terapie: psychologiczną, neurofeedback (Biofeedback EEG),  arteterapię,
  • organizujemy wystawy osób malujących obrazy, a także zapraszamy na cykliczne spotkania, aby wspólnie malować, rozwijać się artystycznie, manualnie,
  • przeprowadzamy bezpłatne porady finansowe,
  • zajmujemy się edukacją: finansową, rozwoju osobistego, artystyczną,
  • zapraszamy doradców zawodowych do współdzielenia się swoimi doświadczeniami,
  • zbieramy artykuły dot. pasji, zainteresowań, ciekawych ludzie – napisanych m.in. przez wolontariuszy – i zamieszczamy je na stronie www.