Uprawnienia

Fundacja jest instytucją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

Fundacja posiada również uprawnienia Agencji Zatrudnienia i jest wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (i udzielających doradztwa zawodowego) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, pod numerem 12901.