Zakres doradztwa zawodowego, personalnego oraz psychospołecznego:

  • spotkanie i rozmowa w zakresie rekrutacji i dokumentacji związanej z zatrudnieniem,
  • analiza psychospołeczna oraz tworzenie Indywidualnego Planu Działania Zawodowego,
  • informacja na temat rynku edukacyjnego, finansowego oraz rynku pracy,
  • informacja dotycząca założenia i prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznesplanu.