0 Comments

Bezrobocie – jakie są jej rodzaje?

W gospodarce rynkowej pracę traktuje się jako towar, który przeznaczony jest na sprzedaż. Rynek pracy rządzi się prawami popytu i podaży. Podaż to osoby szukające pracy, a popyt to miejsca pracy w przedsiębiorstwach. Utrzymanie równowagi między podażą a popytem jest bardzo trudne. W gospodarce rynkowej najczęściej mamy do czynienia z niedoborem miejsc pracy w stosunku […]

0 Comments

Grupa osób w społeczeństwie. W jakiej grupie możesz być?

Grupę społeczną tworzą przynajmniej trzy osoby połączone względnie trwałą więzią społeczną. Grupa stawia sobie do osiągnięcia określone cele, kierując się w swoich działaniach wyznawanymi wspólnie wartościami. Spośród innych grup społecznych wyróżnia się odrębnością, zajmowanym terytorium, wielkością, przyjętym systemem wartości i normami społecznymi. Grupy społeczne klasyfikuje się według różnych kryteriów, m.in. bierze się pod uwagę wielkość […]

0 Comments

Czym jest poezja? Czy jest karmą dla duszy?

Poezja jest terminem wieloznacznym. Jednakże do mnie przemawia następujące określanie poezji. Poezja oznacza mowę wiązaną, tj. wszystkie utwory pisane wierszem. W tym znaczeniu termin „poezja” to przeciwieństwo terminu „proza”, to karma dla duszy. Poeta to artysta słowa, twórca poezji, sztuki poetyckiej. Antyczna poezja umieszczała poetę w kategorii „ludzi bogom podobnych”, tuż obok herosów, królów, kapłanów […]

0 Comments

Najczęściej popełniany błąd przy wyborze studiów

Ruszył sezon akademicki. W mieście, w którym mieszkam od razu zrobiło się tłoczno od napływającej liczby studentów. Nie jest tajemnicą, że studia stały się zjawiskiem powszechnym, przez co jednocześnie straciły na wartości. Niedawno tygodnik „Wprost” opublikował wypowiedź rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawierającą słynne zdanie: „przyjmując na studia młodych ludzi w takiej ilości jak teraz, my ich […]

0 Comments

Lifelong Learning – uczenie się przez całe życie.

Lifelong learning (w skrócie LLL) oznacza uczenie się przez całe życie. Rozumie się je jako całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia z myślą o pogłębianiu wiedzy, umiejętności, a także kwalifikacji. Przyczyny ciągłego uczenia się mogą być różne, począwszy od tych osobistych aż do zawodowych. Formy kształcenia są różnorakie, m.in. wskazuje się na uczestnictwo w […]