0 Comments

Nasza fundacja przed Wielkanocą

0 Comments

Szósta myśl marcowa

0 Comments

Piąta myśl marcowa 2018

0 Comments

Czwarta myśl marcowa 2018

0 Comments

Jedno ze spotkań marcowych w naszej fundacji. Temat przewodni – Wielkanoc.

0 Comments

Zdjęcia z doradztwa zawodowego przeprowadzanego obecnie w Kołobrzegu.

Nasza fundacja (jako podwykonawca w projektach unijnych „Lepszy zawód=lepsze jutro” Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia”) brała już udział: w 180 godzinach doradztwa zawodowego w Białogardzie, w 40 godzinach doradztwa zawodowego w Kamieniu Pomorskim. W dalszym ciągu przeprowadza w projekcie (270 godzin) doradztwo zawodowe w Kołobrzegu. Oto zdjęcia z dnia 04.03.2018 r.

0 Comments

Trzecia myśl marcowa

0 Comments

Druga myśl na marzec