0 Comments

Jaki jest mój cel? Kilka słów o doradztwie zawodowym oraz o projekcie w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie.

Dlaczego doradztwo zawodowe jest ważne? I co to jest? Rozpocznę od myśli Alberta Einsteina, która w jakimś stopniu jest również odpowiedzią na to pytanie: „Każdy jest genialny. Ale jeśli ocenisz rybę pod względem jej umiejętności wspinania się na drzewo, będzie wiodła całe życie wierząc , że jest głupia”. Bez konsekwentnie zadawanego pytania: czego najbardziej pragnę […]

0 Comments

Niedoskonałości typowej rozmowy kwalifikacyjnej. Fakty i mity na temat rozmów kwalifikacyjnych

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zebranie obiektywnych informacji wykraczających poza pierwsze wrażenie osoby, która przeprowadza tę rozmowę. Nieprawdą jest, że typowa procedura prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej gwarantuje spójną ocenę zdolności kandydata do wykonywania danej pracy. Podczas typowej rozmowy kwalifikacyjnej prowadzący mówi przez większość czasu, poświęcając większość czasu na omawianie stanowiska zamiast skupić się na ocenie wartości kandydata. […]

0 Comments

Grupa społeczna jako sposób organizacji życia jednostki

Grupę społeczną tworzą przynajmniej trzy osoby połączone względnie trwałą więzią społeczną. Grupa stawia sobie do osiągnięcia określone cele, kierując się w swoich działaniach wyznawanymi wspólnie wartościami. Spośród innych grup społecznych wyróżnia się odrębnością, zajmowanym terytorium, wielkością, przyjętym systemem wartości i normami społecznymi. Grupy społeczne klasyfikuje się według różnych kryteriów, m.in. bierze się pod uwagę wielkość […]

0 Comments

Aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem

Z problemem bezrobocia można walczyć na różne sposoby. Państwo prowadzi politykę zmniejszającą poziom bezrobocia za pomocą form aktywnych i pasywnych. Ogólnie rzecz biorąc, aktywne formy mają na celu redukcję bezrobocia, natomiast celem form pasywnych jest osłona socjalna osób bezrobotnych. Aktywne formy walki z bezrobociem polegają na oddziaływaniu za pomocą instrumentów ekonomicznych i administracyjnych na rynek […]

0 Comments

Bezrobocie – jakie są jej rodzaje?

W gospodarce rynkowej pracę traktuje się jako towar, który przeznaczony jest na sprzedaż. Rynek pracy rządzi się prawami popytu i podaży. Podaż to osoby szukające pracy, a popyt to miejsca pracy w przedsiębiorstwach. Utrzymanie równowagi między podażą a popytem jest bardzo trudne. W gospodarce rynkowej najczęściej mamy do czynienia z niedoborem miejsc pracy w stosunku […]

0 Comments

Grupa osób w społeczeństwie. W jakiej grupie możesz być?

Grupę społeczną tworzą przynajmniej trzy osoby połączone względnie trwałą więzią społeczną. Grupa stawia sobie do osiągnięcia określone cele, kierując się w swoich działaniach wyznawanymi wspólnie wartościami. Spośród innych grup społecznych wyróżnia się odrębnością, zajmowanym terytorium, wielkością, przyjętym systemem wartości i normami społecznymi. Grupy społeczne klasyfikuje się według różnych kryteriów, m.in. bierze się pod uwagę wielkość […]

0 Comments

Najczęściej popełniany błąd przy wyborze studiów

Ruszył sezon akademicki. W mieście, w którym mieszkam od razu zrobiło się tłoczno od napływającej liczby studentów. Nie jest tajemnicą, że studia stały się zjawiskiem powszechnym, przez co jednocześnie straciły na wartości. Niedawno tygodnik „Wprost” opublikował wypowiedź rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawierającą słynne zdanie: „przyjmując na studia młodych ludzi w takiej ilości jak teraz, my ich […]

0 Comments

Jak nie szukać pracy? Pięć najczęściej popełnianych błędów

Moja pierwsza praca po studiach związana jest z działem HR i rekrutacją pracowników na nowe stanowiska. Już kilka tygodni wystarczyło, abym dostrzegła jak wielka liczba osób, na wstępie utrudnia sobie drogę do znalezienia zatrudnienia. W czym problem? W detalach. Jeżeli aplikujesz na wybrane stanowisko, przeczytaj ten artykuł, zweryfikuj swoje błędy i przestań się dziwić dlaczego […]

0 Comments

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanego systematycznie przez jedną osobę lub grupę przeciwko jednej osobie. Dużo rzadziej zdarza się mobbing wobec więcej niż jednej osoby. Organizacje, które zajmują się wspieraniem ofiar mobbingu uzgodniły, że dla rozpoznania tej patologii wymienione zjawiska nękania i prześladowania psychicznego muszą występować przez co najmniej pół roku oraz pojawiać się systematycznie […]

0 Comments

Networking

Networking to sztuka nawiązywania nowych znajomości oraz utrzymania pozytywnych relacji w celach zawodowych. Polega na budowaniu sieci kontaktów osób zaufanych, którzy mogą nas zarekomendować, jak również których my sami możemy polecić. Jak skutecznie budować sieć networkingową? Wyjdź naprzeciw rozmówcy. Powiedz kilka słów o sobie, powiedz o swoich problemach w pracy – może akurat osoba, z […]