Czy jestem dobrym wychowawcą?

0 Comments

 Kogo można nazwać dobrym nauczycielem?

 Czy jest to osoba, która przekazuje wiedzę innym?

 Jakie cechy powinna posiadać współcześnie taka osoba?

Czy dobry pedagog to tylko świetny nauczyciel, czy powinien posiadać także inne cechy? Odpowiedzi na te pytania być może znajdziesz w moim artykule. Uważam, że należy się w tym momencie zająć dwiema sprawami: jakie cechy powinien posiadać wychowawca go móc nazwać odpowiednim nauczycielem oraz w jaki sposób przekazuje swoją wiedzę ?

Jak sami wiemy, nauczyciel  ma za zadanie nauczać innych ludzi. Poziom jego wiedzy ma ogromne znaczenie ponieważ,  jest to podstawa do bycia dobrym nauczycielem.  Wykształcenie i bycie dobrym w swojej dziedzinie, pozwala na lepsze wykorzystane zdobytej wiedzy. Czy nauczy nas osoba, która ma bardzo wysokie wykształcenie, ale nie umie jej nam przekazać?  Nawet osoby, kto mają podstawowe wykształcenie zdają sobie sprawę z odpowiedzialności jaki niesie zawód nauczyciela. To on jest w pewnym stopniu odpowiedzialny wiedzę którą otrzymają jego uczniowie.

Nauczyciel, oprócz odpowiedniego wykształcenia, powinien posiadać takie cechy charakteru,  które sprawią, że wiedza dla uczniów stanie się czymś interesującym, którą będą mieć chęć zdobyć. Powinno być porozumienie między uczniem a jego wychowawcą.  Nie powinien tylko wykładać materiału i nie patrząc czy uczniowie są zainteresowani a co gorsza nie rozumieją danego zakresu.  Jego pracą jest przecież nie tylko przekazanie informacji, które są związane z tematem, ale także nauczyć logicznego myślenia i odpowiedniego rozumowania i wnioskowania.  Taka postawa powinna być wzorem.

Wyrozumiałość jest ważną cechą . Wychowawca powinien być dobry i serdeczny, ale sprawiedliwy i odpowiedzialny. Mimo to że, nauczyciel powinien reprezentować swoją osobą same pozytywne cechy to wskazane będzie, pokazać swoim podopiecznym respekt. Stąd kolejna cecha to stanowczość, która wyzwala szacunek do wszystkich i nie stwarza niepożądanych sytuacji w czasie zajęć.

Pedagog to osoba, która wraz z rodzicami w czasie edukacji ma duży wpływ na psychikę i dalszy rozwój człowieka, zwłaszcza w klasach wczesnego nauczania. Idealny nauczyciel jest również dobrym pedagogiem. Bo to głównie nauczyciele mogą zauważyć nieprawidłowości w zachowaniu ucznia. Często jest to spowodowane problemami, które skrywa w sobie młody człowiek. Powinien on próbować rozmawiać ze swoimi uczniami na te trudne dla nich tematy. Zwłaszcza gdy widzi u jednostki problemy, zwłaszcza wtedy powinien szczególną uwagę zwrócić na takowego wychowanka.

Dobry nauczyciel to taki, który potrafi nawiązać bezpośredni kontakt z uczniem.

Powinien stwarzać taką sytuację w kontakcie żeby uczeń czuł pewną swobodę oraz nie czuł niepożądanego strachu wobec nauczyciela oraz innych. Powinien pokazać że,  każdy także w swoim życiu popełnia różne błędy które można zawsze naprawić. Ważne jest to ponieważ nie taki sposób ukazywania tego tematu, nie pogłębi poczucia wstydu spowodowanego popełnieniem błędu oraz nie wytworzy poczucia strachu i niechęci wobec danej rzeczy czy przedmiotu.

Aneta Zysk