Mini EEG. Neuroterapia

Mini EEG:

  • Badanie fal mózgowych: Delta, Theta, Alfa i Beta (Beta1, Beta2 i SMR) wraz ze sprawdzeniem wyładowań padaczkowych,
  • Diagnozowanie i terapia: nadpobudliwości, ADHD, ADD, stanów zmęczenia, słabej koncentracji i braku uwagi, nadmiernego lęku i stresu, zbyt dużego pobudzenia nerwowego i pobudzenia emocjonalnego, zbyt dużego napięcia mięśniowego, stanów i zaburzeń depresyjnych, uszkodzenia mózgu, a także weryfikacja dysleksji.