Jaki jest mój cel? Kilka słów o doradztwie zawodowym oraz o projekcie w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie.

0 Comments

Dlaczego doradztwo zawodowe jest ważne? I co to jest?

Rozpocznę od myśli Alberta Einsteina, która w jakimś stopniu jest również odpowiedzią na to pytanie:

„Każdy jest genialny. Ale jeśli ocenisz rybę pod względem jej umiejętności wspinania się na drzewo, będzie wiodła całe życie wierząc , że jest głupia”.

Bez konsekwentnie zadawanego pytania: czego najbardziej pragnę w życiu – można przeżyć całe życie, nie żyjąc wcale. Każdy chce żyć życiem, które kocha, w którym czuje się szczęśliwy i spełniony.

Marilyn Atkinson, przedstawia niezwykłą opowieść o Wiosce Świetlistych Chwil. Otóż pewnego dnia średniowieczny podróżny wędrował obok cmentarza przy malutkiej wiosce. Zdumiony zobaczył, że daty na nagrobkach wskazują na długość życia nie dłuższą niż dwa, trzy lub cztery lata.

Zaciekawiony tym faktem zapytał starszego wioski o co chodzi. I usłyszał: „chcemy, by jako ‘chwile życia’ liczyły się tylko te szczególne momenty, które były ważne, prawdziwe i pełne życia; momenty, które wypełniliśmy wartością! Szukamy tych chwil wspólne, by upewnić się, że prawdziwie je przeżywamy (…). To jest nasze prawdziwe życie i właśnie ono jest dla nas prawdziwą jego długością”.*

Doradztwo zawodowe jest właśnie po to, aby odkryć siebie, swoją osobowość, predyspozycje, talenty. Doradztwo jest po to by poznać swoje mocne strony i być świadomym jakie mamy słabe strony, nad którymi możemy pracować. Każdego z nas wartości zawodowe powinny również być zgodne z osobistą hierarchią wartości. Tylko wtedy jesteśmy w stanie czerpać satysfakcję i radość z wykonywanej pracy; podjęcie zadań zawodowych niezgodnych ze wspomnianą hierarchią może doprowadzić do negatywnych skutków, takich jak: frustracja, rutynowe wykonywanie obowiązków, wypalenie zawodowe, a nawet porzucenie wykonywanej pracy.

Doradztwo zawodowe zawsze jest procesem to znaczy trwa w czasie, jest to zawsze kilka spotkań. Doradca zawodowy ma obowiązek być dobrze poinformowanym o aktualnych ofertach, możliwościach na rynku edukacyjnym, a także na rynku pracy. Trafny wybór profesji związany jest zarówno z analizą własnych zasobów, tj. umiejętności, zainteresowań i preferencji, jak i znajomością aktualnych trendów panujących na rynku pracy (natomiast przypadkowy dobór jest źródłem niezadowolenia, a sama praca staje się udręką).

Podstawą trafnego wyboru zawodu jest znajomość… samego siebie. Oczywiście nie ma niezawodnego przepisu na znalezienie pracy, ale w znacznym stopniu można te poszukiwania uprościć. Określenie zawodu warte jest poświęcenia czasu i wysiłku, ponieważ tylko ludzie, którzy znają siebie oraz mają pozytywne nastawienie do siebie, odnoszą sukces.

Projekt realizowany z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Łączności

Z inicjatywny Fundacji Barwne Życie i dzięki doświadczonemu doradcy zawodowemu, Krystynie Stelmach-Tyszko Tyszko, nauczycielce Zespołu Szkół Łączności, w okresie 28.11.2016 – 21.12.2016 r. został przeprowadzony projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Szczecin dot. doradztwa zawodowego pod tytułem: „Ja i społeczeństwo. Jaki jest mój cel? Wspieranie młodzieży w ZSŁ w Szczecinie w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.”  W tym okresie 31 uczniów przeszło zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne, zakończone wręczeniem zaświadczeń o odbyciu tychże zajęć, w Zespole Szkół Łączności, ul. Ku Słońcu 27-30, 71-080 Szczecin. Celem tych działań było w głównej mierze zwiększenie poziomu samoświadomości zawodowej (cech osobowościowych, zdolności, umiejętności), tak, aby poszczególne wybory edukacyjne i zawodowe odpowiadały indywidualnym predyspozycjom, zasobom, zainteresowaniom. Planowanie edukacyjno-zawodowe, oparte o wcześniejszej przeprowadzoną diagnozę w kierunku zdolności zawodowych, pozwala na świadomy wybór dalszej drogi edukacyjnej oraz zwiększa szanse na efektywne i satysfakcjonujące funkcjonowanie na pracy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy oraz dziękujemy za merytoryczne i sprawne przeprowadzenie projektu Pani Krystynie Stelmach-Tyszko oraz dyrektorowi szkoły Bartoszowi Stolarczukowi za bardzo dobrą współpracę.

Agnieszka Bekas

Członek Zarządu

Fundacji Barwne Życie

*Inspiracje zaczerpnięte od Pani Patrycji Zasług, trenerki oraz coatcha.