Niedoskonałości typowej rozmowy kwalifikacyjnej. Fakty i mity na temat rozmów kwalifikacyjnych

0 Comments

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zebranie obiektywnych informacji wykraczających poza pierwsze wrażenie osoby, która przeprowadza tę rozmowę. Nieprawdą jest, że typowa procedura prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej gwarantuje spójną ocenę zdolności kandydata do wykonywania danej pracy. Podczas typowej rozmowy kwalifikacyjnej prowadzący mówi przez większość czasu, poświęcając większość czasu na omawianie stanowiska zamiast skupić się na ocenie wartości kandydata. Warto zauważyć, że rekruter zwraca większą uwagę na informacje negatywne niż pozytywne i że stosunkowo wcześnie podejmuje decyzję, już w trakcie trwania rozmowy. Są to oczywiście typowe błędy popełniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Wskazanie takich i podobnych problemów to dobry punkt wyjścia do rozpoczęcia poprawy procedury. Trzeba otwarcie przyznać, że typowa procedura prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej nie pozwala dokładnie przewidzieć, jak kandydat poradzi sobie na danym stanowisku.

Można wyróżnić sześć etapów prawidłowego przeprowadzania strategicznych rozmów kwalifikacyjnych. Etap pierwszy to określenie realistycznych celów i zarządzanie procedurą prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Na drugim etapie wskazuje się oczekiwane efekty, które są konieczne do odniesienia sukcesu na danym stanowisku. Kolejny etap obejmuje zadawanie pytań pozwalających określić zdolność kandydata do spełnienia standardów efektywności. Następnie należy określić pożądane odpowiedzi. Etap piąty jest etapem kluczowym, ponieważ polega on na prowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w sposób zapewniający maksymalną efektywność komunikacji i dokładny pomiar predyspozycji kandydata. Cały proces kończy się podjęciem decyzji na podstawie zachowania kandydata, przewidywaniem jego efektywności na danym stanowisku.

Na rynku pracy jest pewna liczba wykwalifikowanych kandydatów na pracowników. Wyzwaniem dla pracodawców jest wskazanie takich osób, ich zatrudnienie i zatrzymanie.

 

Dagmara Zmuda

Źródła:

  1. Camp R., Vielhaber M. E., Simonetti J. L., Strategiczne rozmowy kwalifikacyjne. Jak zatrudniać dobrych pracowników, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006, s. 19, 21, 23-24, 27.