0 Comments

Aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem

Z problemem bezrobocia można walczyć na różne sposoby. Państwo prowadzi politykę zmniejszającą poziom bezrobocia za pomocą form aktywnych i pasywnych. Ogólnie rzecz biorąc, aktywne formy mają na celu redukcję bezrobocia, natomiast celem form pasywnych jest osłona socjalna osób bezrobotnych. Aktywne formy walki z bezrobociem polegają na oddziaływaniu za pomocą instrumentów ekonomicznych i administracyjnych na rynek […]