0 Comments

Jak prawidłowo zarządzać budżetem domowym?

Aby zweryfikować swoją sytuację ekonomiczną, należy stworzyć domowy budżet. Domowy budżet rozumie się jako zestawienie przychodów i rozchodów w danym okresie. Celem jest zrównoważone zarządzanie środkami, czyli takie, aby wydatki nie przewyższały przychodów. W takiej sytuacji nie trzeba podejmować wysiłków, żeby zreperować budżet. Sytuacja idealna to budżet nadwyżkowy pozwalający na generowanie oszczędności. Podsumowanie przychodów. W […]