0 Comments

Kocie komunikaty

 czyli co nasz kociak chce powiedzieć, gdy pręży grzbiet lub głośno mruczy Podstawą poprawnych relacji z bliskimi nam osobami jest dobra komunikacja. Kluczowymi jej elementami są: umiejętność słuchania, właściwe odczytanie i interpretacja przekazu oraz odpowiedź na wysłany komunikat. Często deklarujemy, że nasi koci milusińscy należą do grona rodziny. Przyjmuję zatem, że również w tej relacji […]