0 Comments

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanego systematycznie przez jedną osobę lub grupę przeciwko jednej osobie. Dużo rzadziej zdarza się mobbing wobec więcej niż jednej osoby. Organizacje, które zajmują się wspieraniem ofiar mobbingu uzgodniły, że dla rozpoznania tej patologii wymienione zjawiska nękania i prześladowania psychicznego muszą występować przez co najmniej pół roku oraz pojawiać się systematycznie […]