0 Comments

Postawy sprzyjające przedsiębiorczości

W ujęciu psychologicznym przez postawę rozumie się pewne określone, stale powtarzające się schematy, według których człowiek czuje, myśli i działa. Na postawy składają się więc emocje, myśli oraz predyspozycje do działania. Osoba wykazująca postawę przedsiębiorczą powinna być asertywna, przejawiać inicjatywy przy realizacji ambitnych przedsięwzięć, a także powinna stawiać w swych działaniach na odpowiedzialność i uczciwość. […]