0 Comments

Lifelong Learning – uczenie się przez całe życie.

Lifelong learning (w skrócie LLL) oznacza uczenie się przez całe życie. Rozumie się je jako całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia z myślą o pogłębianiu wiedzy, umiejętności, a także kwalifikacji. Przyczyny ciągłego uczenia się mogą być różne, począwszy od tych osobistych aż do zawodowych. Formy kształcenia są różnorakie, m.in. wskazuje się na uczestnictwo w […]