0 Comments

Jak efektywnie mierzyć siły na zamiary? – pięć podstawowych zasad działania

Pierwsza zasada polega na określaniu swoich celów. Człowiek od samego początku powinien ukierunkować swoje dążenia. Wyznaczenie celu to skoncentrowanie woli do zmierzania w ściśle określonym kierunku. Trzeba najpierw dokładnie sprecyzować, czego się chce. Należy to zapisać, a następnie wyznaczyć terminy realizacji. Wówczas wszystko staje się jasne dla danej jednostki. Dobrze by było, aby obrane cele […]