0 Comments

Nadawanie wyrazom nowych znaczeń

Jeśli zapytam przypadkową osobę, jakie kiedyś znaczenie miało słowo ‘sienny’, nikt nie kojarzyłby tego z porą sianokosów i sianem. Jedynie napomknąłby coś o chorobie, która trwa siedem dni lub tydzień (katar) i nie zastanawiałby się nad innym znaczeniem. Historia języka polskiego jest bardzo bogata i ciekawa, jednak niezbyt interesująca dla współczesnych użytkowników języka polskiego. Zapoznajmy […]