0 Comments

Co poniedziałkowe zajęcia artystyczne pt. Kawa, herbata i sztalugi.

0 Comments

Lifelong Learning – uczenie się przez całe życie.

Lifelong learning (w skrócie LLL) oznacza uczenie się przez całe życie. Rozumie się je jako całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia z myślą o pogłębianiu wiedzy, umiejętności, a także kwalifikacji. Przyczyny ciągłego uczenia się mogą być różne, począwszy od tych osobistych aż do zawodowych. Formy kształcenia są różnorakie, m.in. wskazuje się na uczestnictwo w […]

0 Comments

Inne życie… czy też – każdy z nas jest inny?

Życie z niepełnosprawnością, dysfunkcją , niedowładem …innością – określeń wiele. Czy takie życie  jest trudniejsze od funkcjonowania bez choroby ? W tym artykule spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Obracam się w towarzystwie różnych ludzi. I z wykształceniem wyższym i tym zawodowym . Na pozór zdrowa osoba przy bliższym poznaniu okazuje się, że choruje od lat. […]