Terapia Ręki:

0 Comments

  • skupia się na obręczy barkowej i kończynach górnych i celem jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.
  • Ćwiczenia opracowane są dopasowane po dokonanej ocenie zakresu ruchomości stawów kończyny górnej, zdolności chwytania przedmiotów o różnym kształcie, a także rozluźniania chwytu, nadwrażliwości, podwrażliwości w obrębie kończyn górnych, napięcia mięśniowego wg skali Ashworth.
  • Terapia przeznaczona jest dla dzieci: z zaburzeniem napięcia mięśniowego, z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach), z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej, z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych, z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).