Dziękujemy (m.in …)

Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym wolontariuszom, którzy publikują na naszej stronie artykuły. Szczególnie dziękujemy Pani Dagmarze Zmudzie, Karolinie Kowalczyk, Karolinie Drzas, Anecie Zysk, Viktorij Zadoroznej oraz Joannie Synoweć.

Współpracujemy i dziękujemy za współpracę m.in. Sektorowi 3 w Szczecinie,  OWES w Szczecinie, Zespołowi Szkół Łączności w Szczecinie, Grupie Malarskiej Indygo z Kołbaskowa, Polskiemu Towarzystwu do Walki z Kalectwem ze Szczecina, Stowarzyszeniu „Synergia”, Stowarzyszeniu „Educare”, Stowarzyszeniu Progressum, Zbigniewowi Stafińskiemu, dr hab. Beacie Świeckiej – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Ekonomii, Zachodniopomorskiej Federacji Samorządowej, Inkubatorowi Kultury w Szczecinie, grupie lokalnej Anny Neugebauer, Stowarzyszeniu Przyjaciół Zdrowia, Fundacji Merkury, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rewalu.

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.