Zdjęcia z doradztwa zawodowego przeprowadzanego obecnie w Kołobrzegu.

0 Comments

Nasza fundacja (jako podwykonawca w projektach unijnych „Lepszy zawód=lepsze jutro” Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia”) brała już udział: w 180 godzinach doradztwa zawodowego w Białogardzie, w 40 godzinach doradztwa zawodowego w Kamieniu Pomorskim.

W dalszym ciągu przeprowadza w projekcie (270 godzin) doradztwo zawodowe w Kołobrzegu.
Oto zdjęcia z dnia 04.03.2018 r.