Projekt: Znam swoje talenty i swoje miejsce na rynku zawodowych. Biofeedback EEG wraz z doradztwem zawodowym i elementami coatchingu.

0 Comments

Fundacja Barwne Życie od września 2017 r. do końca stycznia 2018 r. realizuje projekt pt. ” Znam swoje talenty i swoje miejsce na rynku zawodowych. Biofeedback EEG wraz z doradztwem zawodowym i elementami coatchingu”. Projekt jest realizowany przy współpracy z doradcą zawodowym Piotrem Nieciejewskim w Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie, a także do członków tego towarzystwa. Projekt został współfinanoswany przez Europejski Fundusz Społęczny Unii Europejskij, Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój przy współracy z Fundacją Merukry oraz Wspólnotą Roboczą Zawiązków Organizacji Socjalnych Wrzos.

Projekt zakłada napisanie programu, wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych, przy wykorzystaniu trzech metod aktywizacyjnych – terapii EEG Biofeedback wraz doradztwem zawodowym z elementami coatchingu motywacyjnego.

W naszym projekcie motywacja klienta, zwłaszcza niepełnosprawnej kobiety, do działania na rynku pracy jest priorytetowym zadaniem, a która jest pomijana jest przy schematycznych, obecnie działających, procesach pracy z osobą bezrobotną.

Poprzez połączenie, trzech różnych metod, możemy kompleksowo pracować w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych, w tym długotrwale bezrobotnych i trudnych do aktywizacji na rynku pracy. Efektem synergicznym integracji opisanych powyżej metod pracy z indywidualnym klientem, jest uzyskanie przez osobę niepełnosprawną wiedzy na swój temat; uświadomienie własnych odruchów i reakcji organizmu oraz wypracowania umiejętność radzenia sobie: ze stresem, brakiem koncentracji umysłu, niską samooceną, a także uświadomienie swojej indywidualności i niepowtarzalności, swoich możliwości, talentów. Dzięki wypracowanej, podczas terapii Biofeedback EEG, równowagi psychofizycznej, klient staje się otwarty na aktywność zawodową i przyjęcie wiedzy przekazanej przez doradcę zawodowego, a następnie zmotywowany do osiągnięcia wypracowanego podczas rozmów coatchingowych – celu.

Innowacyjność, dotychczas autonomicznie działających na rynku elementów (neurofeedbacku, doradztwa zawodowego i coatchingu), polega na ich integracji – na kompleksowym działaniu w dążeniu do celu bardziej trwałego i skutecznego aktywizowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i na rynku pracy.