„Ja i społeczeństwo. Jaki jest mój cel?” Wspieranie młodzieży w ZS nr 2 w Szczecinie w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. 2017 r.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin