0 Comments

Niedoskonałości typowej rozmowy kwalifikacyjnej. Fakty i mity na temat rozmów kwalifikacyjnych

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zebranie obiektywnych informacji wykraczających poza pierwsze wrażenie osoby, która przeprowadza tę rozmowę. Nieprawdą jest, że typowa procedura prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej gwarantuje spójną ocenę zdolności kandydata do wykonywania danej pracy. Podczas typowej rozmowy kwalifikacyjnej prowadzący mówi przez większość czasu, poświęcając większość czasu na omawianie stanowiska zamiast skupić się na ocenie wartości kandydata. […]

0 Comments

Jak prawidłowo zarządzać budżetem domowym?

Aby zweryfikować swoją sytuację ekonomiczną, należy stworzyć domowy budżet. Domowy budżet rozumie się jako zestawienie przychodów i rozchodów w danym okresie. Celem jest zrównoważone zarządzanie środkami, czyli takie, aby wydatki nie przewyższały przychodów. W takiej sytuacji nie trzeba podejmować wysiłków, żeby zreperować budżet. Sytuacja idealna to budżet nadwyżkowy pozwalający na generowanie oszczędności. Podsumowanie przychodów. W […]

0 Comments

Melanezyjskie kulty cargo

Melanezja to zachodnia część Oceanii. Wyspy Melanezji zamieszkuje blisko 6,7 mln osób – głównie Papuasów i Melanezyjczyków. W skład wysp Melanezji wchodzą: Nowa Gwinea, Archipelag Bismarcka, Wyspy Salomona, Wyspy Santa Cruz, Nowa Kaledonia, Vanuatu oraz Fidżi. Melanezyjczycy są silnie zróżnicowani kulturowo, posługują się wieloma różnymi językami. Podstawą ich gospodarki jest rybołówstwo, a struktura społeczna opiera […]

0 Comments

Grupa społeczna jako sposób organizacji życia jednostki

Grupę społeczną tworzą przynajmniej trzy osoby połączone względnie trwałą więzią społeczną. Grupa stawia sobie do osiągnięcia określone cele, kierując się w swoich działaniach wyznawanymi wspólnie wartościami. Spośród innych grup społecznych wyróżnia się odrębnością, zajmowanym terytorium, wielkością, przyjętym systemem wartości i normami społecznymi. Grupy społeczne klasyfikuje się według różnych kryteriów, m.in. bierze się pod uwagę wielkość […]

0 Comments

Aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem

Z problemem bezrobocia można walczyć na różne sposoby. Państwo prowadzi politykę zmniejszającą poziom bezrobocia za pomocą form aktywnych i pasywnych. Ogólnie rzecz biorąc, aktywne formy mają na celu redukcję bezrobocia, natomiast celem form pasywnych jest osłona socjalna osób bezrobotnych. Aktywne formy walki z bezrobociem polegają na oddziaływaniu za pomocą instrumentów ekonomicznych i administracyjnych na rynek […]