0 Comments

Test predyspozycji zawodowych

http://www.arealme.com/16types/pl/

0 Comments

Jak czytać z informacji zawartych w ciele

Zgodnie z portalem Esencja Życia świadomość stwarza ciało. Proste? Dlaczego? Dlatego, że świadomość to nie tylko głowa. Wykracza poza mózg i ciało, istnieje poza czasem i przestrzenią. Jednak na poziomie praktycznym, codziennym świadomość jest tą częścią nas, która wybiera myśli i nimi kieruje. Myśli podnoszące na duchu, pełne troski i miłości tworzą zdrową biochemię i zdrowe […]