0 Comments

Czym jest poezja? Czy jest karmą dla duszy?

Poezja jest terminem wieloznacznym. Jednakże do mnie przemawia następujące określanie poezji. Poezja oznacza mowę wiązaną, tj. wszystkie utwory pisane wierszem. W tym znaczeniu termin „poezja” to przeciwieństwo terminu „proza”, to karma dla duszy. Poeta to artysta słowa, twórca poezji, sztuki poetyckiej. Antyczna poezja umieszczała poetę w kategorii „ludzi bogom podobnych”, tuż obok herosów, królów, kapłanów […]