0 Comments

Bezrobocie – jakie są jej rodzaje?

W gospodarce rynkowej pracę traktuje się jako towar, który przeznaczony jest na sprzedaż. Rynek pracy rządzi się prawami popytu i podaży. Podaż to osoby szukające pracy, a popyt to miejsca pracy w przedsiębiorstwach. Utrzymanie równowagi między podażą a popytem jest bardzo trudne. W gospodarce rynkowej najczęściej mamy do czynienia z niedoborem miejsc pracy w stosunku […]