Terapia słuchowa metodą słuchową Johansena IAS

Oferujemy:

  • Badanie słuchu, test dychotyczny wraz z lateralizacją,
  • Diagnozowanie zdolności przetwarzanych przez mózg słyszanych sylab,
  • Terapia słuchowa Johansena IAS dla osób mających: problemy szkolne, dysleksję, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia uwagi słuchowej, zaburzenia zachowania, trudności w czytaniu i pisaniu, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia artykulacji, trudności w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji czy poleceń, autyzm, zespół Aspergera, ADHD, porażenie mózgowe, nadwrażliwość lub osłabioną wrażliwość na dźwięki, krótkotrwałą pamięć słuchową, nieustaloną lateralizację słuchową, migreny, udary niedokrwienne, trudności w uczeniu się języków obcych,  oraz dla młodzieży od 14 r.ż.  i osób dorosłych z problemami  emocjonalnymi (stany lękowe, depresja, myśli samobójcze), dla kobiet z migreną, dla młodych kobiet z problemami hormonalnymi.