Terapia traumy Somatic Experiencing (SE)

0 Comments

Oferuję pomoc w zakresie leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu. Pracuję zgodnie z metodą Somatic Experiencing (w skrócie SE, Doświadczenie Somatyczne) Petera A. Levine’a, która opiera się na naturalnych wewnętrznych zasobach każdego człowieka. Pozawala w łagodny, szczególnie wrażliwy i skuteczny sposób poradzić sobie z psychicznymi następstwami tak przytłaczających doświadczeń, jak np. wypadek drogowy, poważna choroba, klęska żywiołowa, utrata najbliższych, przemoc, zaniedbanie.

Terapia SE uwzględnia naturalne, fizyczne reakcje organizmu, które pojawiają się w sytuacji zagrożenia, bezradności, obezwładnienia, bycia zaatakowanym. Następuje wówczas mobilizacja energii przetrwania, której rozładowanie bywa niekiedy opóźnione w czasie lub częściowe. Stan alarmu w ciele utrwala się. Organizm reaguje tak, jakby niebezpieczeństwo wciąż istniało. Powstają wzorce myśli, uczuć, zachowań sprzężonych z pamięcią przerażających przeszłych doświadczenia, przez co stale je przywołują i odtwarzają. Oznaki fizycznego czy psychicznego bólu i dyskomfortu – bez wyraźnego, aktualnego wyzwalacza –  mogą być objawami traumy przeżytej kilka dni, miesięcy, a nawet wiele lat temu.

Wczesne objawy traumy to:

– wysoki poziom pobudzenia

– dezorientacja, dysocjacja,

– napięcie, ściśnięcie

– bezradność zamarcie

 

Późniejsze objawy traumy to, np.:

– nadmierna czujność, konieczność bycia w ciągłym pogotowiu

– natrętne obrazy i wspomnienia

– nadmierna wrażliwość na bodźce zmysłowe: dźwięki, światło

– nadmierne reakcje emocjonalne, zwłaszcza przesadny strach

– koszmary senne, lęki nocne

– zaburzenia snu

– gwałtowne zmiany nastroju

– zmniejszona zdolność radzenia sobie ze stresem

– ataki niepokoju, paniki, fobii

– unikanie pewnych okoliczności

– pociąg do niebezpiecznych sytuacji

– płaczliwość

– zwiększona lub zmniejszona aktywność seksualna

– amnezja, zapominanie

– niezdolność do kochania, opiekowania się kimś, wchodzenia w związki z ludźmi

– lęk przed śmiercią, chorobą psychiczną lub skróceniem życia

– nadmierna nieśmiałość

– stłumione lub osłabione reakcje emocjonalne

– niezdolność podejmowania zobowiązań

– zespół chronicznego zmęczenia lub niski poziom energii

– choroby psychosomatyczne, jak np. bóle głowy, problemy z kręgosłupem, astma, kłopoty z trawieniem

– depresja, poczucie zbliżającego się nieuchronnie nieszczęścia

– poczucie oderwania od rzeczywistości, wyobcowania i izolacji („bycie martwym za życia”)

– zmniejszone zainteresowanie życiem

 

Sesja trwa około 60 min.

Anna Kołodziejska – jestem psychologiem, praktykiem SE oraz praktykiem psychoonkologiem http://www.interp.pl/lista-terapeutow/

Więcej informacji na temat terapii traumy Somatic Experiencing znajdziesz na stronie certyfikowanego organizatora szkoleń w tym zakresie:    http://www.interp.pl/somatic-experiencing/

Dane do kontaktu: tel.: 508 185 238, e-mail: anna-kolodziejska@wp.pl