Lifelong Learning – uczenie się przez całe życie.

0 Comments

Lifelong learning (w skrócie LLL) oznacza uczenie się przez całe życie. Rozumie się je jako całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia z myślą o pogłębianiu wiedzy, umiejętności, a także kwalifikacji. Przyczyny ciągłego uczenia się mogą być różne, począwszy od tych osobistych aż do zawodowych. Formy kształcenia są różnorakie, m.in. wskazuje się na uczestnictwo w zajęciach w centrach kształcenia ustawicznego, w uniwersytetach trzeciego wieku, na uczestnictwo w szkoleniach, kursach zawodowych i hobbystycznych, studiach podyplomowych, w wyjazdach studyjnych, konferencjach oraz seminariach. Oczywiście poszerzać swoją wiedzę można nie tylko w terenie, ale również w zaciszu domowym. Wartościowe z pewnością będzie oglądanie lub słuchanie audycji edukacyjnych, czytanie czasopism edukacyjnych (np. Charaktery, National Geographic, Zdrowie z wyboru, itd.), oraz uczenie się za pomocą Internetu i komputera, tzw. e-learning.

Centrum kształcenia ustawicznego (CKU)

Jest to bezpłatna publiczna placówka, której zadanie to ustawiczne kształcenie osób dorosłych oraz umożliwienie im zdobycia zawodu. Oferta edukacyjna CKU obejmuje m.in. kwalifikacyjne kursy zawodowe, takie jak: technik organizacji reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik rachunkowości, technik handlowiec, kucharz, florysta, sprzedawca czy krawiec. Będąc słuchaczem CKU można także solidnie przygotować się do egzaminu maturalnego, zapisując się na wybrane przedmioty. Warunki i zasady przyjęć są zamieszczone na stronach internetowych centrów kształcenia ustawicznego.

Uniwersytet trzeciego wieku

Jest to placówka dydaktyczna dla osób w wieku poprodukcyjnym. Główny cel jej działania to poprawa jakości życia osób starszych, a także ich aktywizacja. Trzeba przyznać, że wielu seniorów jest wciąż sprawnych, a bezczynne siedzenie w domu wielokrotnie staje się dla nich kłopotliwe i przygnębiające. I to właśnie w ramach UTW, seniorzy mają okazję do ciągłego poszerzania wiedzy, nawiązują nowe przyjaźnie oraz dbają o swoją kondycję fizyczną, wyjeżdżają na wycieczki, uczestniczą w spotkaniach integracyjnych (np. spotkania opłatkowe, noworoczne, andrzejkowe, itd.).

E-learning

Jest to technika, która wykorzystuje wszelkie dostępne media elektroniczne (np. Internet, taśmy audio/wideo, telewizja interaktywna), w celu poszerzania wiedzy i zdobywania kwalifikacji. Stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer. „Uczeń” nie ma fizycznego kontaktu z nauczycielem. Może samodzielnie wybrać preferowany format dostarczania wiedzy, a przede wszystkim ustalić dogodne dla siebie tempo jej przekazywania. Studia i zajęcia on-line oferuje obecnie około 20 polskich uczelni, m.in. Polski Uniwersytet Wirtualny czy Uniwersytet Warszawski.

Jak widać, możliwości i zasięg kształcenia ustawicznego, są bardzo duże. Każdy może wybrać formę nauki dogodną dla siebie, w zależności od swoich predyspozycji. W prosty sposób można połączyć przyjemne z pożytecznym.

Dagmara Zmuda

Źródła:

  1. Maj M., Bardziej powszechny e-learning, espinacz.pl, Magazyn Studencki, opublikowano online 18 października 2011 roku. Artykuł dostępny na stronie internetowej: http://espinacz.pl/edu-lajf/1093-bardziej-powszechny-e-learning, dostęp: 04.10.2016r.
  2. Strona internetowa: http://www.llp.org.pl/, dostęp: 04.10.2016r.
  3. Strona internetowa: http://www.utw.pl/, dostęp: 04.10.2016r.