0 Comments

Bezrobocie – jakie są jej rodzaje?

W gospodarce rynkowej pracę traktuje się jako towar, który przeznaczony jest na sprzedaż. Rynek pracy rządzi się prawami popytu i podaży. Podaż to osoby szukające pracy, a popyt to miejsca pracy w przedsiębiorstwach. Utrzymanie równowagi między podażą a popytem jest bardzo trudne. W gospodarce rynkowej najczęściej mamy do czynienia z niedoborem miejsc pracy w stosunku […]

0 Comments

Jak nie szukać pracy? Pięć najczęściej popełnianych błędów

Moja pierwsza praca po studiach związana jest z działem HR i rekrutacją pracowników na nowe stanowiska. Już kilka tygodni wystarczyło, abym dostrzegła jak wielka liczba osób, na wstępie utrudnia sobie drogę do znalezienia zatrudnienia. W czym problem? W detalach. Jeżeli aplikujesz na wybrane stanowisko, przeczytaj ten artykuł, zweryfikuj swoje błędy i przestań się dziwić dlaczego […]

0 Comments

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanego systematycznie przez jedną osobę lub grupę przeciwko jednej osobie. Dużo rzadziej zdarza się mobbing wobec więcej niż jednej osoby. Organizacje, które zajmują się wspieraniem ofiar mobbingu uzgodniły, że dla rozpoznania tej patologii wymienione zjawiska nękania i prześladowania psychicznego muszą występować przez co najmniej pół roku oraz pojawiać się systematycznie […]