0 Comments

Simona Kossak – Pani Puszczy, Czarownica z Białowieży

Ktokolwiek zetknął się z opowieściami Simony Kossak, nie mógł pozostać obojętnym na piękno przyrody przez nią opisywane. Kto uważa się za prawdziwego admiratora natury wstydziłby się przyznać, że nazwisko to nic mu nie mówi. Simona Kossak – wielka popularyzatorka ochrony przyrody i ambasadorka zwierząt; postać ekscentryczna, nietuzinkowa, bezkompromisowa w swoich poglądach i działaniach zwłaszcza na rzecz ochrony […]