Coaching kluczem do osiągnięcia celu

0 Comments

Coaching to interaktywny proces, który ma na celu pomóc zarówno pojedynczym osobom, jak i organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju oraz polepszeniu efektów działania. Zagadnienia, nad jakimi coachowie najczęściej pracują z klientami, to: rozwój kariery zawodowej, finanse, zdrowie, a także relacje interpersonalne. Na czym dokładnie polega proces coachingu i jakie daje wymierne korzyści?

 

Cechy charakterystyczne coachingu

Po pierwsze coaching jest dobrowolny. Nie powinno się nikogo zmuszać do współpracy z coachem, ponieważ nie przyniesie ona oczekiwanego rezultatu. Coach nie może charakteryzować się dyrektywnością czy agresywnością, nie może też napierać na klienta i skłaniać go do podejmowania danych działań. Coaching pomaga ludziom uczyć się, ale jego cel to nie nauczanie. Jest zbudowany na bazie pytań, pobudza do myślenia i co najważniejsze, prowadzi do świadomego dokonywania zmian oraz skupia się na osiąganiu celów.

 

Istota coachingu

Trener, czyli coach prowadzi serię rozmów ze swoim klientem. Zadaniem trenera nie jest podpowiadanie mu gotowych rozwiązań, doradzanie, osądzanie czy krytykowanie. Jego praca polega natomiast na wydobywaniu ze swojego klienta zdolności, umiejętności, czyli zasobów, które już posiada, a z których do tej pory nie zdawał sobie sprawy. Następnie trener pomaga klientowi rozwinąć te uświadomione przez niego zasoby w taki sposób, aby ten potrafił samodzielnie realizować swoje cele.

 

 

 

Przebieg sesji coachingowych

Proces coachingowy zazwyczaj trwa od trzech do sześciu miesięcy. Spotkania coacha i klienta odbywają się regularnie trzy lub cztery razy w tygodniu. Standardowa sesja coachingowa trwa godzinę. Na pierwszym spotkaniu trener dokładnie przedstawia klientowi, na czym polega praca coachingowa i czego ten może od niej oczekiwać. Klient podejmuje decyzję, czy coaching mu odpowiada. Jeżeli tak, to w dalszej kolejności omawiane są obszary co do przyszłej pracy. Trener przeprowadza tzw. wprowadzającą sesję coachingową. Należy podkreślić, że to klient decyduje z czym chce pracować na każdej sesji, natomiast trener powinien dbać o to, aby poszczególne działania zmierzały do osiągnięcia przez klienta celów obranych na początku procesu coachingowego. Każda sesja kończy się ustaleniem działań, jakie klient planuje wykonać do następnej sesji. Ostatnia sesja coachingowa kończy się podsumowaniem współpracy trenera i klienta, a także omawia się na niej dotychczasowe osiągnięcia. Przeważnie dyskutuje się na temat obszarów do dalszego ewentualnego rozwoju.

 

Podsumowanie

Człowiek potrzebuje być ciągle bardziej efektywny oraz elastyczny we współczesnym społeczeństwie, które jest bardzo konkurencyjne. I to właśnie coaching stanowi odpowiedź na ludzkie stresy, na obciążenie zbyt wieloma złożonymi zadaniami oraz na pojawiające się konflikty ról społecznych. Osoba podlegająca coachingowi sama wie, jaką decyzję życiową powinna podjąć i dzięki temu staje się coraz bardziej samodzielna, a w konsekwencji zdolna do poradzenia sobie w jeszcze trudniejszych sytuacjach niż dotychczas.

 

Joanna Synoweć

 

Źródła:

  • http://coachingzone.pl/Coaching/Przebieg_sesji/, dostęp: 01.03.2016r.
  • http://praca.wp.pl/title,Coaching-na-czym-polega-i-jakie-sa-jego-rodzaje,wid,14957985,wiadomosc.html, dostęp: 01.03.2016r.